Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  determinacja stanowczość, zdecydowanie; przest. rezygnacja; dawn. postanowienie, decyzja.
  determinować określać; wyznaczać.
  determinant wyznacznik, wyróżnik.
  determinizm filoz. pogląd, uznający zasadę prawidłowości, przyczynowego uwarunkowania wszelkich zjawisk (przyrody, rozwoju społeczeństw, ludzkiego działania), przyjmujący istnienie zależności między nimi (por. indeterminizm; predeterminizm).
 

Etym. - łac. determinatio 'granica; koniec' od determinare 'wyznaczać; rozróżniać; wskazywć; rozstrzygać'; zob. de-; terminare 'ograniczać' od terminus, zob. termin.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku