Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Parnas przen. poezja; poeci; środowisko poetów; grupa poetów fr. (parnasistów) drugiej poł. XIX w., głosząca kult sztuki dla sztuki, odwrót od romantycznej uczuciowości, nawrót do form klasycznych (por. dekadentyzm; l'art pour l'art).
 

Etym. - gr. Parnassós 'pasmo górskie w środk. Grecji, uważane przez starożytnych za jedną z siedzib Apollina i muz; symbol poezji'. Nazwa parnasizmu od wyd. w 1866 r. fr. antologii poet. pt. Le Parnasse contemporain 'Parnas współczesny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku