Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  syndyk prawn. osoba upoważniona do zarządzania masą upadłości (majątkiem niewypłacalnego dłużnika) i zaspokajania roszczeń wierzycieli; kurator; w niektórych krajach - radca prawny.
  syndykat forma monopolu kapitalistycznego, w której grupa uczestników zawiera (czasowe zazw.) porozumienie dla przeprowadzenia pewnych transakcji; kartel; nazwa związku zawodowego we Francji i in. krajach romańskich; por. trust.
  syndykalizm kierunek w ruchu robotniczym powstały w XIX w. we Francji i Hiszpanii, uważający walkę ekonomiczną związków zawodowych (strajki, sabotaże) za drogę do przejęcia przez nie władzy z rąk burżuazji, nie uznający państwa, walki klas i partii polit.; por. trade-unionizm.
 

Etym. - fr. syndicalisme 'syndykalizm' (z (chambre) syndicale 'związek zawodowy' r.ż. od syndical 'syndykalny') i syndicat 'syndykat' (od syndic 'syndyk; kurator; komisarz (giełdowy)') z gr. sýndicos 'pomocnik a. obrońca sądowy'; zob. syn-; dikē 'prawo; sprawiedliwość'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku