Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  faszyzm forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej, wprowadzona w 1922 r. we Włoszech przez Benito Mussoliniego (1883-1945); w znaczeniu rozszerzonym stosuje się do podobnych systemów i ruchów polit. w innych krajach, np. w Niemczech hitlerowskich (1933-45), Hiszpanii pod rządami gen. Franco, Portugalii Salazara itd.
 

Etym. - wł. fascismo 'jw.' od fasio 'wiązka; związek' z łac. fascis 'wiązka' l.mn. fasces 'pęki rózg noszone przez liktorów rz.'; por. fascykuł.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku