Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  teza zdanie, założenie, twierdzenie, którego ma się dowieść; rozprawa naukowa napisana w celu uzyskania stopnia naukowego na wyższej uczelni; zob. triada.
 

Etym. - gr. thésis 'położenie; postawienie; twierdzenie' od tithénai 'kłaść; ustawiać; umieszczać'; por. anatema; antyteza; bodega; epitet, hipoteza; metateza; nomotetyczne; parenteza, proteza; syntetyczny; temat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku