Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interfolium czysta, niezadrukowana kartka wklejona przez introligatora między dwie zadrukowane stronice książki.
  interfoliowany egzemplarz książki - w którym, w procesie introligatorskim, przełożono kartki zadrukowane kartkami czystymi dla autorskich uzupełnień, przeróbek i poprawek.
 

Etym. - zob. inter-; łac. folium zob. folio.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku