Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

amende honorable [wym. amãdonorabl] publiczne przyznanie się do winy; odwołanie oszczerstwa; pokuta kościelna.
 

Etym. - fr. 'jw.'; amende 'grzywna; kara (pieniężna)' od amender 'poprawić (się)' z łac. emendare, zob. emendacja; honorable 'uczciwy; zaszczytny' z łac. honorabilis jp.' od honor, zob. honorarium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku