Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alikwoty muz. przytony, przydźwięki, tony harmoniczne, współbrzmiące z tonem zasadniczym, ale znacznie słabsze; drgania układów częściowych w układach drgających.
 

Etym. - śrdw.łac. aliquotae (np. pars aliquotae 'mat. podzielnik') z łac. aliquot 'kilka' od alius (zob. alias) + quot 'ile?'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku