Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

equalizer [wym. i:kuelajzer] muz. przyrząd do zniżania a. podwyższania częstotliwości akustycznych.
 

Etym. - ang. 'wyrównywacz; jw.' od egual(ize) '(wy)równy(wać)' z łac. aequalis 'równy' od aequus zob. ekwi-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku