Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prefekt w niektórych krajach - (hist. w Księstwie Warszawskim) adm. naczelnik departamentu, prowincji, okręgu, policji miejskiej; katecheta; duchowny rz.kat. sprawujący nadzór nad klerykami w seminariach duchownych; tytuł kardynała stojącego na czele jednej z kongregacji rz.
  prefektura urząd, godność, rejon działalności, kancelaria prefekta.
 

Etym. - łac. praefectura 'prefektura' od praefectus 'urzędnik rz. mianowany na swoje stanowisko (dowódca jazdy; zastępca dowódcy legionu; dowódca pretorianów, kohort miejskich itp.)' z p.p. od praeficere 'stawiać na czele czego'; zob. pre-; facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku