Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  panteizm pogląd filoz. głoszący, że Bogiem jest wszechświat pojęty jako całość; ubóstwienie (sił i praw) natury (por. teizm); kult bogów rozmaitych wyznań, ludów, miast.
  panteon budowla mieszcząca zwłoki a. pomniki wielkich, sławnych ludzi jakiegoś narodu; przen. ogół najwybitniejszych przedstawicieli narodu a. jakiejś dziedziny sztuki lub nauki; ogół (głównych) bogów jakiejś religii a. narodu.
 

Etym. - zob. pan-; teizm; gr. pántheion '(świątynia poświęcona) wszystkim bogom'; theíon r.nij. od theíos 'boski' z theós, zob. -teo-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku