Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fantom widziadło, zjawa, widmo, upiór, mara; przywidzenie; model anatomiczny do studiów, ćwiczeń med.; (fantomowe bóle) - med. pochodzące pozornie z amputowanej (części) kończyny.
 

Etym. - fr. fantôme 'upiór; urojenie' z gr. phántasma 'widziadło' od phantádzein 'uwidocznić; uzmysłowić' z phaínein 'pokazywać'; por. emfatyczny; fantasmagoria; faza; sykofant; por. -fan.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku