Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sekwencja jednogłosowy śpiew w śrdw. muz. kośc.; progresja, powtarzanie zwrotu (harmoniczno-)melodycznego przez te same głosy, stopniowo wyżej (wstępująca) a. niżej (zstępująca); jednostka kompozycyjna filmu obejmująca zamknięty dramaturgicznie fragment akcji; filoz. następstwo.
  sekwens następstwo, kolejność (np. kilku kart do gry w jednym kolorze).
 

Etym. - późn.łac. sequentia 'następstwo' z łac. sequens dpn. sequentis p.pr. od sequi 'następować (po kim, czym); towarzyszyć'; por. egzekucja; konsekwencja; seguidilla; sekta; sekunda; suita.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku