Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  partia stronnictwo polit. jednoczące ludzi na podstawie wspólnego programu, reprezentujące interesy swoich członków; (w 1948-89) skrótowo o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; zespół; każdy z dwu zespołów biorących udział w grze (sportowej); określona część całości (np. towaru); fragment, ustęp; część gry stanowiąca pewną całość; rola, część roli aktora (partytury; chóru, orkiestry); hist. oddział partyzancki (czasu wojen szwedzkich a. powstania 1863 r.); przest. kandydat(ka) do małżeństwa; (korzystne) małżeństwo.
 

Etym. - fr. parti '(właśc. rzecz podzielona); partia; decyzja; oddział' i partie 'część (całości); partia (szachów; towaru; skrzypcowa); strona' od partir '(dawn. oddzielać się); odjeżdżać' z łac. partiri 'dzielić' od pars dpn. partis 'część'; por. apartament; departament; garden party; parcelacja; partita; partner; partycypować; partykularyzm; partytura; partyzana; repartycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku