Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  LEUCY-, LEUK(O)- w złożeniach: biały; bezbarwny, słabo zabarwiony; leukocyt; płat mózgowy.
  leukotomia zob. lobotomia.
  leukocyty krwinki białe, bezbarwne (białe) ciałka krwi.
  leukemia med. białaczka.
 

Etym. - gr. leukós 'biały'; zob. -emia; -cyt(o)-; -tom(ia)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku