Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekosfera strefa wokół gwiazdy, dająca krążącym ewentualnie w obrębie tej strefy planetom takie warunki pod względem temperatury, że (przy spełnieniu innych warunków) mogłoby na tych planetach powstać życie.
  ekosystem fragment przyrody (np. jezioro) stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między jej częścią żywą (biocenoza) i nieożywioną (biotop).
  ekotyp biol. ekologiczna forma roślin a. zwierząt jednego gatunku, stanowiących określoną populację w danym środowisku.
  ekotop biol. obszar, siedlisko zajmowane przez określone środowisko roślinne w danym układzie glebowo-klimatycznym.
 

Etym. - zob. eko-; sfera; system; -top-; -typ-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku