Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  literacki piśmienniczy, odnoszący się, należący do literatury.
  liternictwo teoria i technika projektowania i rysowania liter.
  literatura ogół piśmiennictw danego narodu, epoki, ludzkości; praca lit., pisarstwo; ogół prac pisemnych pewnej specjalności, nauki, danego przedmiotu, zagadnienia; lektura; piśmiennictwo art. (l. piękna); por. beletrystyka.
  literat autor dzieł, prac z zakresu lit. pięknej a. publicystyki; pisarz.
  literalny dosłowny.
 

Etym. - łac. litteratura 'pismo; pisanie' od litteratus 'uczony' i litteralis 'listowy; pisarski' z littera 'litera'; por. aliteracja; beletrystyka; transliteracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku