Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  temat tematyka, przedmiot, materia, osnowa, myśl główna, treść zasadnicza, koncepcja, idea utworu lit., dzieła plast., przemówienia, pracy nauk., publicystycznej itd.; zadanie, teza do rozwinięcia; muz. wyrazisty odcinek melodyczny w utworze, wykorzystywany zazw. w dalszym jego przebiegu; językozn. osnowa, część wyrazu, pozostająca po odrzuceniu końcówki.
  tematyka zespół zagadnień, tematów dzieła, twórczości.
 

Etym. - gr. thēma 'rzecz postawiona, sformułowana, zaproponowana (jako temat)' od tithénai, zob. teza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku