Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  afekt psych. silne, lecz krótkotrwałe wzruszenie, uniesienie; emocje, uczucie wywołane radością, przestrachem, gniewem itp.; przest. uczucie, miłość, skłonność, sympatia.
  afektywny psych. uczuciowy, emocjonalny, związany z afektem.
  afektacja wyrażania uczuć (zachowanie się, wypowiadanie się) w sposób przesadny, sztuczny, afektowany.
 

Etym. - łac. affectus p.p. od afficere 'wywierać wpływ; przydawać'; zob. ad-; -ficere od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku