Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asonans lit. rym niepełny, niedokładny, polegający tylko na zgodności samogłosek; por. konsonans.
 

Etym. - fr. assonance 'jw.' z łac. assonare 'odbrzmiewać; współbrzmieć'; zob. ad-; sonare, zob. sonata.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku