Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parodia komiczny, satyryczny utwór lit., naśladujący język i styl jakiegoś autora a. dzieła lub kierunku lit. w sposób mniej lub bardziej karykaturalny (por. pastisz; trawestacja); pot. nieudolne naśladownictwo, niezdarna imitacja; żart. naśladowanie znanych osób przez parodystów.
 

Etym. - gr. parōidía 'jw.; burleska'; zob. par(a)-; -ōidia od aeídein, zob. oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku