Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  promesa dokument wydany przez instytucję, zawierający przyrzeczenie jakiegoś świadczenia.
 

Etym. - fr. promesse 'obietnica; oblig' z łac. promissum 'obietnica' od promittere 'rzucać do przodu; przyrzekać'; pro- 'wprzód'; mittere, zob. misja; por. kompromis.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku