Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  TAUTO- w złożeniach: ten sam, to samo (powtórzone).
  tautogram tekst, w którym wszystkie wyrazy rozpoczynają się tą samą literą.
  tautologia pot. niepotrzebne powtórzenie wyrazu, myśli zawartych już raz w danej wypowiedzi (por. pleonazm); log. wypowiedź, której prawdziwość gwarantowana jest przez samą jej strukturę.
 

Etym. - gr. tautologia 'jw.'; tautó 'to samo' od to autó(n) 'jp.' (zob. auto-); zob. -gram-; -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku