Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trasowanie wytyczanie przebiegu drogi, linii łączności itp. na mapie a. w terenie; wyznaczanie punktów i linii obróbki mechanicznej na blasze, odkuwce, odlewie itp. (czynność trasera).
 

Etym. - fr. tracer 'kreślić, wytyczać' z łac. tractus, zob. trakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku