Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  suita instrumentalny utwór muz. złożony z kilku samodzielnych tańców, kontrastujących ze sobą pod względem charakteru, tempa i rytmu (rozkwit w XVII i XVIII w., Bach, Händel); (por. partita; sonata; sarabanda; giga; menuet; chaconne; saltarello; gawot; preludium; aria).
 

Etym. - fr. suite 'świta; szereg; następstwo; porządek; jw.' od suivre 'następować po czym' z łac. seequi, zob. sekwencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku