Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  partyzana broń drzewcowa o długim i szerokim grocie (obosiecznym), używana w zach. Europie XVI i XVII w.
  partyzant ochotnik oddziałów nieregularnych, walczących i uprawiających dywersję w wojnie domowej a. przeciw zaborcy; dawn. żołnierz oddziałów podjazdowych; przest. zwolennik jakiejś partii, stronnik.
  partyzantka wojna partyzancka, nieregularna (np. leśna); oddziały partyzantów; kobieta-partyzant.
 

Etym. - fr. partisan 'stronnik; partyzant' i wł. partigiana 'partyzana' (r.ż.) od partigiano 'stronnik' od parte 'część; strona' z łac. pars, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku