Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epistemologia nauka o wiedzy (poznaniu); filoz. gnoseologia, teoria poznania, zajmująca się możliwościami, granicami i zasięgiem poznania ludzkiego oraz jego prawdziwością.
 

Etym. - gr. epistēmē 'wiedza; umiejętność, zrozumienie'; zob. epi-; -stēmē od histánai, zob. statyczny; log-; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku