Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

procès-verbal [wym. prose werbal] protokół.
 

Etym. - fr. 'protokół (zebrania; policyjny)'; procés 'proces (sąd.)' od śrdw.łac. processus 'jp.' z łac. zob. proces; verbal 'ustny; słowny' z późn.łac. verbalis, zob. werbalizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku