Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gaskonada chełpliwość, bufonada, fanfaronada.
 

Etym. - fr. gasconnade 'przechwałki' z Gascon 'Gaskończyk; przen. junak, fanfaron, samochwał' od dawn. prowincji fr. Gascogne, z łac. Vasconia 'kraj Waskonów w Galii Akwitańskiej, Gaskonia'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku