Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  katecheta nauczyciel religii, prefekt.
  katechumen człowiek dorosły przygotowujący się do przyjęcia chrztu.
  katecheza wykład, nauczanie wiary chrześcijańskiej.
  katechizm książka będąca wykładem zasad wiary, zazw. w formie pytań i odpowiedzi.
 

Etym. - gr. katēchētēs 'nauczyciel' i katēchoúmenos 'nauczany' od katēchein 'znajdować oddźwięk; uczyć zasad religii'; zob. kat(a)-; ēchein 'dźwięczeć' od ēchē 'dźwięk'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku