Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konkludować kończyć, podsumowywać (przemówienie, opowiadanie); formułować konkluzje, ostateczne wnioski, wyniki rozumowania.
 

Etym. - łac. conclusio 'zamknięcie; wniosek' od concludere 'zamykać'; zob. kom-; claudere, zob. klauzula.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku