Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fundacja instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony (przez fundatora, założyciela, donatora) na określony cel, zazw. naukowy, kulturalny, dobroczynny, religijny; ofiarowanie czego do użytku społecznego; nadanie, zapis.
  fundusz kapitał; wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone na określony cel.
  fundum dawn. główny folwark spośród kilku, będących własnością jednego obszarnika; grunt przy zamku.
  fundamentalizm zachowawczy ruch relig.; konserwatyzm relig. w islamie, cechujący się rygorystycznym przestrzeganiem stałych, tradycyjnych wartości i bezkrytycznym, a nieraz fanatycznym podporządkowywaniem się im.
  fundus film., teatr. prefabrykowane, standaryzowane elementy scenograficzne (okna, drzwi, schody, ściany itp.).
 

Etym. - łac. fundatio 'założenie; fundament' od fundare 'umocnić; założyć fundament, utwierdzić' z fundus 'grunt (dno); grunt (pole, rola); posiadłość, majątek'; por. latyfundium; plafon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku