Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  serenada miłosna pieśń liryczna, jakie śrdw. trubadurzy śpiewali wieczorami pod gołym niebem, z akompaniamentem gitary; divertimento.
 

Etym. - fr. sérénade 'jw.' z wł. serenata (pod wpływem sera 'wieczór' z łac. serus 'późny') od wł. sereno 'czysty, pogodny' z łac. serenus 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku