Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reportaż gatunek publicystyczno-lit., żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora, reportażysty.
  reporter dziennikarz-sprawozdawca, informujący o (lokalnych) wydarzeniach bieżących.
 

Etym. - ang. reporter 'jw.' i fr. reportage 'reporterstwo' od łac. reportare 'odnosić; zawiadamiać'; zob. re-; porto 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku