Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolegialny zbiorowy, zespołowy, oparty na współpracy grupy osób.
  kolegiata kościół, przy którym istniała (a. istnieje) kapituła kanoników.
  kolegium zespół (organ złożony z) osób wspólnie obradujących, opiniujących, orzekających, rozstrzygających; zebranie, narada tego zespou; dawn. szkoła średnia, fakultet szkoły wyższej; dawn. bursa przy zakładach nauk., dla profesorów i studentów.
 

Etym. - śrdw.łac. collegiatus 'należący do cechu, bractwa' i łac. collegialis 'zbiorowy' od collegium 'zrzeszenie' z collēga 'współdelegat; kolega'; col- zob. kom-; legare, zob. legat; por. college.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku