Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sylabariusz zestaw znaków pisma sylabicznego (np. elamickiego, japońskiego) a. neosylabicznego (np. etiopskiego), w odróżnieniu od alfabetu; por. kana; kuneiformiczne.
  sylabiczne pismo w którym znak reprezentuje sylabę.
  sylabotoniczny wiersz - równozgłoskowy z daleko posuniętą regularnością rytmu; por. toniczny.
  sylabiczny wiersz - równozgłoskowy, akcentowany nieregularnie.
 

Etym. - gr. syllabikós 'sylabowy' od syllabē 'zgłoska, sylaba' od syllambánein 'zbierać; łączyć w wymowie'; syl- zob. syn-; lambánein, zob. katalepsja; toniczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku