Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konstrukcyjny dotyczący konstrukcji, zespołu elementów (budowli, maszyny itp.), sposobu ich powiązania, budowy, struktury, konstruowania, budowania, składania z części.
  konstruktor.
  konstruktywny budujący; dodatni; twórczy.
  konstruktywizm kierunek w plastyce, poezji i teatrze, gł. w Rosji (1917-25): w mal. i rzeźbie wypowiada się w formach geom.-abstrakcyjnych, w archit. upraszcza formę i uzależnia ją od wymagań konstrukcji.
 

Etym. - łac. constructio 'spojenie; budowa' z constructus p.p. od construere 'nagromadzać; budować'; zob. kom-; struere, zob. struktura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku