Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hiperestezja med., psych. przeczulica, nadczułość, nadmierna, chorobliwa wrażliwość.
  hipermarket olbrzymi supermarket, położony zazw. za miastem.
  hiperfiltracja odwrócona osmoza, jedna z najtańszych metod odsalania wody morskiej i oczyszczania ścieków.
  hipergoliczny zapalający się przez samo zetknięcie się składników (np. paliwa i utleniacza), bez iskry ani innej pomocy zewn., zwł. o ciekłym czynniku napędowym rakiety.
 

Etym. - zob. hiper-; (an)estezja; filtracja; erg 1; -ol zob. ole-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku