Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kanele, kanelura archit. żłobkowanie trzonu kolumny a. pilastru.
 

Etym. - fr. canneler 'rowkować, żłóbkować' od cannelure 'żłobina' z śrdw.łac. canella 'rurka' zdrobn. z łac. canna 'trzcina'; por. kanion.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku