Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  desperacja przest. utrata nadziei; rozpacz.
  desperat przest. człowiek zrozpaczony; straceniec.
 

Etym. - łac. desperatio 'desperacja' od desperatus p.p. od desperare 'rozpaczać; tracić nadzieję'; zob. de-; sperare 'spodziewać się' od spes 'nadzieja'; por. esperanto; in spe; prosperity; speranda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku