Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  adiabatyczny fiz. odbywający się bez wymiany ciepła z otoczeniem.
 

Etym. - gr. adiábatos 'nie do przebycia'; zob. a-; diábatos 'do przebycia' od diabaínein, zob. diabetyk.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku