Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mim w staroż. Grecji i Rzymie - farsa, skecz, realistyczna, komiczna scenka rodzajowa; aktor występujący w mimie, mimik.
  mimikria, mimikry odmiana mimetyzmu polegająca na upodabnianiu się pod wzgl. kształtów i ubarwienia zwierzęcia "bezbronnego" do gatunku "uzbrojonego" (np. jadowitego).
  mimoza, czułek, bot. krzew a. drzewo podzwrotnikowe, którego liście składają się parami przy dotknięciu; przen. człowiek niezwykle wrażliwy a. obraźliwy.
  mimesis kategoria estetyczna rozwinięta przez Arystotelesa określająca stosunek między dziełem a światem wobec niego zewnętrznym, rozróżniająca sztuki uzupełniające przyrodę nowymi formami i sztuki mimetyczne (jak plastyka, poezja i częściowo muzyka), które naśladują naturę, ale jej nie kopiują; naśladowanie rzeczywistości w sztuce.
  mimika ruchy mięśni twarzy wyrażające przeżywane uczucia i nastroje; sztuka wyrażania uczuć i myśli za pomocą gestów i wyrazu twarzy.
  mimetyzm upodabnianie się zwierzęcia do podłoża barwą (homochromia) lub kształtem a. deseniem (homomorfia).
  mimodram zob. pantonima.
 

Etym. - ang. mímicry 'mimikry' (z gr. mimikós 'naśladujący') i n.łac. mimosa 'mimoza' od gr. mímos 'aktor'; gr. mimēsis 'naśladownictwo' i mimētēs 'naśladowca' od mimeísthai 'naśladować; grać rolę'; -dram, zob. dramat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku