Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  referat opracowanie zagadnienia, sprawozdanie; w biurze, instytucji - węższy dział obejmujący pewien zakres spraw.
  referendarz w dawn. Polsce - urzędnik koronny, który odbierał memoriał i supliki oraz przedstawiał królowi skargi i prośby ludności; referent.
  referencje świadectwo, opinia o kimś, kto szuka pracy.
  referent sprawozdawca; kierownik referatu.
  referendum głosowanie ludowe w określonej sprawie państwowej; por. plebiscyt.
  referować przedstawiać sprawę; składać sprawozdanie.
 

Etym. - późn.łac. referendarius 'sprawozdawca', łac. referendum 'to, z czym się należy odwołać (do narodu)' i referens (p.pr.) od referre 'odnosić; informować'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku