Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  depopulacja wyludnienie; zmniejszenie się liczby ludności, stanu zaludnienia.
 

Etym. - łac. depopulatio 'spustoszenie; grabież' od depopulare 'pustoszyć; wyludniać'; zob. de-; populare 'jp.'; por. populacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku