Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

en passant fr., [wym. ã pasã] mimochodem, przelotnie; w szachach: (bicie pionka pionkiem) w przelocie.
en question fr., [wym. ã kestją] omawiany; o którym mowa; o który nam właśnie chodzi.
en pleine carrière fr., [ã ple:n karie:r] wyciągniętym (pełnym) galopem; por. en carrière.
en prise fr., [wym. ã pri:z] w szachach, warcabach: (bierka) pod biciem, zostawiona przeciwnikowi do wzięcia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku