Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Richtera skala amerykańska dziesięciostopniowa skala oceny siły trzęsień ziemi; stopień 1 oznacza zakłócenia sejsmiczne dostrzegalne tylko na zapisie czułych sejsmografów, a 8-10 to potężne wstrząsy mogące powodować olbrzymie zniszczenia; w Europie przyjęto w 1964 r. na sesji Eur. Komisji Sejsmol. 12-stopniową skalę.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku