Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

casus [wym. kasus] zdarzenie; charakterystyczny wypadek; prawn. przypadek.
casus pascudeus łac. makaroniczna, żart. paskudna sprawa, brzydka historia.
casus foederis łac., przypadek, w którym traktat zobowiązuje państwa sprzymierzone do wspólnej akcji.
casus belli łac., (oficjalna) przyczyna rozpoczęcia wojny.
 

Etym. - łac. casus 'upadek; przypadek; traf' od cadere '(wy)padać; zdarzać się'; por. akcydens; dekadencja; kadencja; incydent; kaskada; kazuistyka; recydywa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku