Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  repartycja podział, rozdzielenie w odpowiednim stosunku wpływów, dochodów, wydatków, opłat, podatków itd.; por. dystrybucja.
 

Etym. - zob. re-; łac. partitio 'podział; rozdział' od partiri, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku