Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  renoma (dobra a. zła) sława, rozgłos, fama; opinia; wziętość.
 

Etym. - fr. renom(mée) 'jw.'; zob. re-; nommer 'nazwać; wymienić' z łac. nominare 'jp.' od nomen, zob. nomenklatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku