Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pikieta przest. straż, czujka wojsk.; żołnierz, oddziałek wojska (zazw. kawalerii) na czatach (zwiad; ubezpieczenie); dwuosobowa fr. gra 32 kartami; grupa robotników obnosząca afisze strajkowe przed zakładem pracy a. nie dopuszczająca do niego łamistrajków; grupa osób obnosząca plakaty protestacyjne w sprawie społecznej a. polit., pikietująca.
  pikietaż geol., bud. podział trasy (palikami, kołkami) na jednakowe odcinki miernicze.
 

Etym. - fr. piquetage 'wytyczenie trasy' i piquet 'palik, kołek; jw.' od piquer, zob. pikanteria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku